Presseinvitasjon: Næringsministeren til Bodø

Næringsminister Monica Mæland er i Bodø torsdag 20. februar for å delta på NHO Nordlands årskonferanse og konferansen «Store maritime muligheter i nord». I tillegg skal hun åpne kunstutstillingen «Kaldt hav – hete spørsmål».

Næringsministeren skal være med og åpne NHO Nordlands årskonferanse med temaet «læringslivet».

– Næringslivet i Norge har utrolig mye kompetanse og kunnskap. Det må vi utnytte enda mer, blant annet ved at bedrifter, særlig små og mellomstore, forsker mer. Vi må ta ideene fra tegnebrettet og inn i produksjonshallene. Her skal staten være en medhjelper, sier næringsminister Monica Mæland.

Når: 20. februar, kl. 10.
Hvor: Radisson Blu Hotel, Storgata 2, Bodø.

Les mer om årskonferansen i Bodø på NHOs nettsider.

Store maritime muligheter i nord
Mæland skal også åpne nordområdeseminaret «Store maritime muligheter i nord» sammen med blant andre administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen. Konferansen arrangeres av Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Maritimt Forum Nord. Den finner sted på Universitetet i Nordland, kl. 11.30.

– Vi vil føre en offensiv nordområdepolitikk. Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner, sier Mæland.

Når: 20. februar, kl. 11.30.
Hvor: Universitetet i Nordland, Universitetsalleen 11, Bodø.

Les mer på Maritimt Forums nettsider.

Kaldt hav – hete spørsmål
Utstillingen «Kaldt hav – hete spørsmål» forteller om Norge og havet. Norge forvalter ikke bare noen av verdens mest produktive hav, men vi har også kunnskap og næringsliv som gjør oss i stand til å utnytte mulighetene. Utstillingen er en visuell og digital presentasjon av mulighetene for fremtidig utvikling av havets ressurser.

– Norge har sju ganger mer hav enn land. Generasjoner av nordmenn har hatt havet som arbeidsplass. Vi vil bidra til at også fremtidige generasjoner kan høste av de betydelige ressursene vi har langs kysten/i havet, sier Mæland.

Utstillingen er en del av grunnlovsjubileet, og åpner i Studentersamfunnets store sal på Universitetet i Nordland.

Når: 20. februar, kl. 14.
Hvor: Studentersamfunnet, Bodø.

Les mer om kunstutstillingen på grunnlovsjubileets nettsider.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker