Presseinvitasjon: Næringsministeren til Loen

Næringsminister Monica Mæland vil ha flere turister til Norge. Tirsdag 11. august besøker hun Loen for å få innspill til regjeringens reiselivspolitikk.

– Dette er en av de viktigste næringene for fremtiden. Norge er et unikt reisemål, med stort potensial for å tiltrekke seg flere turister. Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding i løpet av våren 2016 hvor vi går grundig gjennom reiselivspolitikken for å finne ut hva som fungerer, sier næringsminister Monica Mæland.

Varsler ny politikk for reiseliv

Næringsministeren reiser landet rundt for å få innspill til arbeidet, og nå er turen kommet til Loen. Temaene for møtet er kvalitetsmerking i reiselivet, samt bærekraftig bruk av natur og infrastruktur.

– Vi vil forme en politikk som kan bidra til å øke verdiskapingen og lønnsomheten i reiselivsnæringen. Det er de som jobber med reiseliv som vet hvor skoen trykker. Deres innspill er viktige for meg når vi skal peke ut en ny kurs for norsk reiseliv, sier Mæland.

Næringsministeren har turnert Norge siden april for å få innspill. Etter besøket i Loen blir det et innspillsmøte i Bergen 2. september, før turneen avsluttes i Tromsø 29. september.

Praktisk informasjon

Hva: Innspillsmøte til ny reiselivsmelding

Hvor: Hotel Alexandra i Loen
Når: Tirsdag 11. august klokken 11.00-14.00

Det blir mulighet for intervju med næringsministeren i fotovennlige omgivelser utendørs etter møtet. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker