Presseinvitasjon: Næringsministeren til Møre og Romsdal

Haramskonferansen og bedriftsbesøk hos Optimar Stette står på programmet når næringsminister Monica Mæland besøker Møre og Romsdal onsdag 10. februar. 

Haramskonferansen

Hva: I 2015 har det skjedd dramatiske endringer i offshore fordi oljeprisen har stupt. Dette har fått store konsekvenser for mange bedrifter. Konferansen tar for seg rammevilkår for omstilling. Hva skjer politisk, og hvordan kan bedriftene benytte seg av virkemidlene.

Når: 08.50-11.45

Hvor: Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

Bedriftsbesøk

Hvem: OptimarStette er blant de ledende selskapene innenfor sitt felt og tilbyr avanserte og automatiserte systemer og roboter til sjømatnæringen

Når: 12.45-13.30

Hvor: Valderøyvegen 1129, 6050 Valderøy

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker