Presseinvitasjon: Ny rapport om frihandelsavtale mellom USA og EU

Norges viktigste samarbeidspartnere forhandler om en frihandelsavtale. Hvilke konsekvenser har det for Norge?

EU og USA er i forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP). De er våre viktigste samarbeidspartnere. Forhandlingsprosessen er derfor viktig for Norge.

En interdepartemental arbeidsgruppe har det siste året vurdert hvilke konsekvenser TTIP vil ha for Norge, og hvordan norske interesser best kan ivaretas. Resultatet er en rapport som nå blir offentliggjort.

Næringsminister Monica Mæland og EØS/EU-minister Vidar Helgesen inviterer til informasjonsmøte, fredag 4. april kl. 12. Møtet er åpent for presse.

Sted: Litteraturhuset, Wergeland-salen.

Tid: fredag 4. april, kl. 12-13.

Pressekontakt:
For Mæland: Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
For Helgesen: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, mobil 404 08 314, e-post hist@mfa.no 

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker