Presseinvitasjon: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressen til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

Tid: Fredag 20. mars kl. 11:15

Stad: Kongens gate 8

Presentasjon av stortingsmeldinga blir sendt på nett-TV påwww.regjeringen.no/nfd

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgjevar Halvard Wensel, mobil 971 80 784, e-post hw@nfd.dep.no

eller pressevakt: 902 51 303 (ikke SMS), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Dokumenter og linker