Presseinvitasjon: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressen til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

Tid: Fredag 20. mars kl. 11:15

Stad: Kongens gate 8

Presentasjon av stortingsmeldinga blir sendt på nett-TV påwww.regjeringen.no/nfd

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgjevar Halvard Wensel, mobil 971 80 784, e-post hw@nfd.dep.no

eller pressevakt: 902 51 303 (ikke SMS), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker