Presseinvitasjon (oppdatert versjon, endret sted): Inviterer næringslivet til Kina-møte

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg inviterer næringslivet til et møte om Kina 30. januar. NB Møtet er flyttet til større lokaler i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Hva: Næringsministeren og fiskeriministeren inviterer næringslivet til møte om Kina.
Hvor: Auditoriet, R5, Akersgata 59.
Når: Mandag 30. januar.

Selve møtet er lukket for presse, men media kan være til stede under statsrådenes oppsummering mot slutten av møtet (cirka klokka 11.20). Statsrådene vil være tilgjengelig for kommentarer etter møtet.

Forhåndsregistrering (kun presse): media@nfd.dep.no (Ta med pressekort og legitimasjon)

I desember ble Kina og Norge enige om å arbeide praktisk mot en full normalisering av det politiske forholdet. Siden 2010 har som kjent kontakten med kinesiske myndigheter vært svært begrenset, og norske eksportører og bedrifter i Kina har opplevd det som krevende å operere i landet.

- Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig. Dette vil være en prioritert sak som jeg vil jobbe aktivt med fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

- Kina har potensiale til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Statsrådene ønsker å møte norsk næringsliv for å diskutere muligheter og utfordringer som vil åpne seg i det kinesiske markedet.

Kina er vår største og viktigste handelspartner i Asia. Til tross for det kjølige forholdet siden 2010 har varehandelen økt betraktelig og utgjorde 86,8 mrd. kr i 2016, mot 62, 8 mrd. kr i 2011. Kinesisk side har tatt initiativ til at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina gjenopptas så snart som mulig. Forhandlingene ble innledet i 2008 og siste runde fant sted i Oslo i september 2010.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker