Presseinvitasjon: Pressekonferanse om situasjonen på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (H) kommenterer torsdag 23. april klokka 19.00 den alvorlige økonomiske situasjonen i gruveselskapet Store Norske.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier 99,9 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). SNSKs heleide datterselskap Store Norsk Gruber AS er i en alvorlig økonomisk situasjon.

Styreleder Annette Malm Justad vil også være tilgjengelig for spørsmål fra pressen.

Hva: Pressekonferanse om situasjonen for gruveselskapet Store Norske på Svalbard.
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.
Når: Torsdag 23. april, klokka 19.00.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, tvi@nfd.dep.no 992 18 303.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker