Presseinvitasjon: Statsministeren åpner Havkonferansen i Bergen 30. mai

Mandag 30. mai arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet konferansen "Den norske havklyngen". Tema for konferansen er de fremtidige mulighetene havet gir for økt verdiskaping.

Tid:    Mandag 30. mai kl 12.00-17.00
Sted: Radisson Blue Royal hotell, Bryggen

Konferansen samler en rekke sentrale næringslivsaktører som vil gi sine innspill til hvordan Norge kan bli en blå vinner.

Foruten statsminister Erna Solberg deltar næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær i Olje- og energidepartementet Ingvild Smines Tybring-Gjedde. 

Se hele programmet her: bit.ly/Havkonferansen

Journalister som ønsker å dekke konferansen må melde seg på til media@nfd.dep.no innen fredag kl 16.00. 

KontaktPressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»