Presseinvitasjon: Statssekretær Eirik Lae Solberg til Florø

Statssekretær Eirik Lae Solberg (H) besøker Westcon verft  fredag 8. november i forbindelse med fremleggingen av tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014.  

Statssekretæren besøker Westcon verft kl 09.30-11.00. Pressen kan delta på omvisning samt få en orientering om statsbudsjettet i fra klokken 10.15-10.45.

Lae Solberg Fra skal også delta på et møte om Engebøprosjektet /  Nordic Mining. Statssekretæren er tilgjengelig for pressen i forkant av og rett i etterkant av møtet. Møtet finner sted på Naustdal rådhus fra 14.00-15.00.

Når: 10.15-10.45.

Hvor: Westcon verft, Ole aaserudgata 7, Florø.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no,

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker