Presseinvitasjon: Store Norske ber staten om penger

Næringsminister Monica Mæland mottar omstillingsplan fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani fredag 16. januar.

Kullprisene har falt betydelig den siste tiden. Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er i en krevende situasjon. Arbeidende styreleder Annette Malm Justad i SNSK presenterer fredag en rapport for næringsministeren som blant annet redegjør for situasjonen i det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani og for en omstillingsplan for datterselskapet. Planen inneholder blant annet en henvendelse om kapital til staten som eier.

- Vi har en god dialog med styret som en del av eieroppfølgingen. Selskapets økonomiske situasjon er alvorlig og styret jobber aktivt med å finne løsninger, sier Mæland.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier 99,9 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

Presentasjonen er åpen for pressen.

Hva: Store Norske presenterer omstillingsplan for næringsminister Monica Mæland.
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.
Når: Fredag 16. januar klokka 09.00

Pressekontakter:
For næringsministeren: Kommunikasjonssjef Trond Viken, tvi@nfd.dep.no, mobil 992 18 303.
For Store Norske: Arbeidende styreleder Annette Malm Justad, mobil 952 09 396.

Dokumenter og linker