Presseinvitasjon: Store Norske ber staten om penger

Næringsminister Monica Mæland mottar omstillingsplan fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani fredag 16. januar.

Kullprisene har falt betydelig den siste tiden. Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er i en krevende situasjon. Arbeidende styreleder Annette Malm Justad i SNSK presenterer fredag en rapport for næringsministeren som blant annet redegjør for situasjonen i det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani og for en omstillingsplan for datterselskapet. Planen inneholder blant annet en henvendelse om kapital til staten som eier.

- Vi har en god dialog med styret som en del av eieroppfølgingen. Selskapets økonomiske situasjon er alvorlig og styret jobber aktivt med å finne løsninger, sier Mæland.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier 99,9 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

Presentasjonen er åpen for pressen.

Hva: Store Norske presenterer omstillingsplan for næringsminister Monica Mæland.
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.
Når: Fredag 16. januar klokka 09.00

Pressekontakter:
For næringsministeren: Kommunikasjonssjef Trond Viken, tvi@nfd.dep.no, mobil 992 18 303.
For Store Norske: Arbeidende styreleder Annette Malm Justad, mobil 952 09 396.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker