Presseinvitasjon: Tar imot utredninger om aksjelovene og stiftelsesloven

Næringsminister Monica Mæland tar fredag 21. oktober imot to utredninger om forenklinger aksjelovene og stiftelsesloven.

Utredningene er utarbeidet av to ekspertutvalg nedsatt av regjeringen. Stiftelseslovutvalget er ledet av advokat Gudmund Knudsen. Aksjelovutvalget er ledet av professor Tore Bråthen.

I forbindelse med overleveringen vil de to utvalgslederne presentere hovedpunktene i utredningene. Presentasjonene er åpne for pressen.

Hva: Næringsministeren tar imot to utredninger om aksjelovene og stiftelsesloven.
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.
Når: Fredag 21. oktober 2016, klokken 09.30

Møt opp i god tid for registrering. Ta med pressekort

Forhåndsregistrering til media@nfd.dep.no

Les mer om nedsettelsen av utvalgene og mandatene her:

Mandag aksjelovutvalget

Mandat stiftelseslovutvalget

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker