Presseinvitasjon: Tre statsråder til Tyrkia

Næringsminister Monica Mæland, utenriksminister Børge Brende og fiskeriminister Elisabeth Aspaker ledsager DDMM Kong Harald og dronning Sonja under statsbesøket til Ankara og Istanbul 5-7 november.

De tre statsrådene følger kongeparets program og deltar på arrangementer med norske næringsaktører. Ta kontakt med understående for nærmere detaljer om den enkelte statsråds program.

Les mer om kongeparets reise her

Pressekontakter:

For Mæland: Kommunikasjonssjef Trond Viken (NHD), 992 18 303, tvi@nhd.dep.no
For Brende: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund (UD), 414 79 363, raim@mfa.no
For Aspaker: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes (FKD), 452 41 874, id@fkd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker