Presseinvitasjon: Vil lære av Trøndelag-bedrifter

Trøndelag-bedriftene Lillerønning og Audioplus er vertskap når Nærings- og handelsdepartementet tirsdag 29. oktober sender sine ansatte på bedriftsbesøk rundt om i landet.

Mer enn 40 bedrifter over hele Norge åpner dørene for Nærings- og handelsdepartementets (NHD) ansatte. Bedriftsbesøkene er en del av ”NHD ut i landet”, som arrangeres for fjerde år på rad. Målet er å styrke kontakten mellom departementet, bedriftene og befolkningen.

I Sør-Trøndelag skal NHDs ansatte besøke Lillerønning og Audioplus.

Oppfordringen om å invitere gikk i år spesielt til omstillingsbedrifter.

- Dette gir oss en gyllen mulighet til å få innblikk i hvilke muligheter og utfordringer næringslivet står overfor. Skal Norge lykkes i fremtiden, må vi tenke nytt, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren skal besøke Buskerud-bedriften Tess.

- Dette er et spennende selskap med en unik kompetanse. Vi ser frem til å møte Tess’ ansatte, sier Mæland.

Lillerønning

Når: Tirsdag 29. oktober kl 09:00-13:30.

Hvor: Lillerønning snekkerifabrikk, Kotsøy, Singås.

Pressekontakt (for Nærings- og handelsdepartementet): Torill Heggen, 954 53 894, torill.heggen@nhd.dep.no.

Audioplus

Når: Tirsdag 29. oktober kl 10:00-14:00.

Hvor: Prinsensgate 34, Trondheim.

Pressekontakt for Nærings- og handelsdepartementet: Eigil Rian, 469 38 665, eigil-ulfson.rian@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker