Presseinvitasjon: Inviterer til digitalt toppmøte

- Norge må ikke bli en digital sinke, advarer næringsminister Monica Mæland. Torsdag 2. februar inviterer næringsministeren til et møte om hvordan vi kan styrke vår digitale slagkraft. 

Norge har i flere tiår vært ledende på utvikling av digitale løsninger. Selskaper som Kongsberggruppen, Tandberg, Fast, Chipcon, Nordic Semiconductor, Energy Micro og Opera er eksempler på dette.

I Abelias omstillingsbarometer for 2016 fremgår det at Norge mangler spisskompetanse, spesielt innen teknologi og digitalisering. Barometeret peker også på at den norske digitalsektoren er liten.

- Vi må passe på så vi ikke havner på etterskudd. Tempoet i digitaliseringen skaper noen utfordringer som vi må sette på dagsordenen og diskutere i fellesskap, sier Mæland.

LO og flere andre aktører har gått sammen om et felles initiativ - Digital 21. Næringsministeren har nå invitert LO, NHO, Virke, Abelia, Finans Norge, IKT-Norge, NITO, Tekna, Unio og DigitalNorway/Toppindustrisenteret for å diskutere forslaget videre.

– Jeg ønsker å diskutere hvordan digitalisering kan skape flere arbeidsplasser og styrke næringslivets konkurransekraft, sier Mæland.

Pressen kan være tilstede på starten av møtet, og kan få kommentarer fra næringsministeren etter møtet. Husk pressekort/gyldig ID.

Hva: Næringsminister Monica Mæland møter arbeids- og næringslivsorganisasjoner for å diskutere hvordan vi kan styrke vår digitale slagkraft. 

Når: Torsdag 2. februar kl 09:30-11:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker