Presseinvitasjon: Kvoteutvalet overleverer innstillinga si 14. desember

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember.

Utvalet har vore leia av Arild Eidesen, fyrstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Du kan følgje pressekonferansen på www.regjeringen.no/nfd

Tid: onsdag 14. desemeber kl. 10.00 - 12:00
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8

Lenkjer: 

Pressekontakt:
Pressevakt i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikkje sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldingar og nyheiter frå NFD her.

Dokumenter og linker