Presseinvitasjon: Mæland åpner Kildenkonferansen i Kristiansand

Næringsminister Monica Mæland deltar på Kildenkonferansen, mandag 27. april. Konferansen er en møteplass for kultur og næring.

–Kildenkonferansen har et rikt og spennende program. Konferansen er med på å sette kulturnæringenes betydning for landsdelen på dagsordenen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Den nasjonale kultur- og næringskonferansen skal handle om hvordan vi bygger en landsdel, hvordan vi kan investere i barn og unge og om næring og sponsing.

Flere aktører i og rundt kulturnæringene deler sine erfaringer og tanker om finansiering og utvikling av kulturnæringer.

I tillegg til de to statsrådene kommer blant andre kulturredaktør Hege Duckert i NRK, administrerende direktør Christian Woller i Legoland Danmark og konsernsjef Reidar Fuglestad i Dyreparken Utvikling.

Les mer om konferansen her.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker