Presseinvitasjon: Mæland ber næringslivet på Sørlandet om råd

Næringsminister Monica Mæland (H) er i Kristiansand for å få innspill til omstilling for et grønnere næringsliv og fremtiden for norsk reiseliv.

Mæland har invitert næringslivet på Sørlandet til to møter tirsdag 16. juni.

Konkurransekraft
Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er et av regjeringens åtte satsingsområder.

– Vår oppgave er å sikre at Norge også i fremtiden beholder evnen til nyskaping og omstilling. Derfor har jeg bedt næringslivet på Sørlandet komme med innspill til oss i regjeringen om hvordan norsk næringslivs konkurransekraft kan bli bedre, hvordan vi kan lette omstillingene i økonomien og hvordan næringslivet best kan bidra i utviklingen mot et lavutslippssamfunn, sier Mæland.

Hva: Innspillsmøte om konkurransekraft og grønn omstilling.
Hvor: Næringsforeningen, Østre Strandgate 56, Kristiansand.
Når: tirsdag 16. juni, kl. 9 – 11.

Les mer om arbeidet for konkurransekraft på regjeringens nettsider.

Reiseliv
Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Nå varsler regjeringen ny reiselivspolitikk og skal legge frem en ny stortingsmelding om reiseliv. Det er 15 år siden forrige gang. Mye har skjedd siden da.

– Vi skal ta diskusjonen ut i det ganske land og inn på Stortinget. En så viktig næring for Norge fortjener det. Jeg ser frem til å ha en nær dialog med næringen om hvordan vi sammen kan løfte Norge som turistmål, sier Mæland.

Etter møtet skal Mæland en tur inn i Hakkebakkeskogen og besøke de nyfødte tigerungene i Dyreparken.

Hva: Innspillsmøte om reiseliv.
Hvor: Abra Havn i Dyreparken, Kristiansand.
Når: tirsdag 16. juni, kl. 12 – 15.

Les mer om arbeidet for norsk reiseliv på regjeringens nettsider.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker