Presseinvitasjon: Mæland møter styreledere om anti-korrupsjon

Næringsminister Monica Mæland inviterer styreledere i selskaper med statlig eierandel til å diskutere selskapenes arbeid med anti-korrupsjon og samfunnsansvar. 

Hva: Næringsministeren møter styreledere for å diskutere anti-korrupsjon
Når: Tirsdag 14. juni klokken 11.00-13.00
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8
Huske på: Pressekort og gyldig legitimasjon
Forhåndsregistrering: media@nfd.dep.no 

Bakgrunnen for møtet er at staten som eier ønsker å være tydelig på de forventninger som stilles til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Denne gangen er det selskapenes arbeid for å forebygge korrupsjon og håndtering av andre forretningsetiske problemstillinger som er tema. Regjeringen er opptatt av at selskaper med statlig eierandel skal opptre etisk forsvarlig. En god håndtering av samfunnsansvar bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier.

- Jeg ønsker å møte styrene jevnlig for å formidle forhold staten som eier er opptatt av og for å utveksle erfaringer. Det er svært nyttig for begge parter, sier næringsminister Monica Mæland.

Invitasjonen har gått til alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet, til sammen 30 selskaper.  

Næringsministeren holdt et tilsvarende møte med styrelederne om korrupsjonsforebyggende arbeid i 2014 og om arbeidet med likestilling og mangfold i 2015.

Invitasjonsbrevet finner du her.

Pressen er velkommen til å ta bilder og delta i starten av møtet. Næringsministeren er tilgjengelig for kommentarer i etterkant av møtet.

Les mer om statens eierskapsutøvelse i Eierskapsmeldingen, Regjeringens eierpolitikk 2015 og Statens eierberetning 2015.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker