Presseinvitasjon: Mæland møter styreledere om anti-korrupsjon

Report this content

Næringsminister Monica Mæland inviterer styreledere i selskaper med statlig eierandel til å diskutere selskapenes arbeid med anti-korrupsjon og samfunnsansvar. 

Hva: Næringsministeren møter styreledere for å diskutere anti-korrupsjon
Når: Tirsdag 14. juni klokken 11.00-13.00
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8
Huske på: Pressekort og gyldig legitimasjon
Forhåndsregistrering: media@nfd.dep.no 

Bakgrunnen for møtet er at staten som eier ønsker å være tydelig på de forventninger som stilles til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Denne gangen er det selskapenes arbeid for å forebygge korrupsjon og håndtering av andre forretningsetiske problemstillinger som er tema. Regjeringen er opptatt av at selskaper med statlig eierandel skal opptre etisk forsvarlig. En god håndtering av samfunnsansvar bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier.

- Jeg ønsker å møte styrene jevnlig for å formidle forhold staten som eier er opptatt av og for å utveksle erfaringer. Det er svært nyttig for begge parter, sier næringsminister Monica Mæland.

Invitasjonen har gått til alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet, til sammen 30 selskaper.  

Næringsministeren holdt et tilsvarende møte med styrelederne om korrupsjonsforebyggende arbeid i 2014 og om arbeidet med likestilling og mangfold i 2015.

Invitasjonsbrevet finner du her.

Pressen er velkommen til å ta bilder og delta i starten av møtet. Næringsministeren er tilgjengelig for kommentarer i etterkant av møtet.

Les mer om statens eierskapsutøvelse i Eierskapsmeldingen, Regjeringens eierpolitikk 2015 og Statens eierberetning 2015.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker