PRESSEINVITASJON: Mæland til Haugesund

Næringsministeren deltar på Haugesundkonferansen onsdag 8. februar. Samme dag besøker hun industribedriften Marine Aluminium og fiskefôrprodusenten BioMar på Karmøy. 

Hva: Haugesundkonferansen – innlegg om regjeringens havpolitikk.

Hvor: Maritim Hall, Scandic Maritim Hotel Haugesund

Når: Kl. 09.30-11.00

Hva: Marine Aluminium

Hvor: Husøyvegen 165, 4262 Avaldsnes

Når: Klokken 11.30-12.30

Hva: BioMar

Hvor: Husøyvegen 285, 4262 Avaldsnes

Når: Klokken 12.45-13.45

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker