Presseinvitasjon: Næringsminister Monica Mæland til Stockholm

Næringsministeren besøker Stockholm og deltar på NHOs eierskapskonferanse 21. april.

Eierskapskonferansen 2015 arrangeres av NHO og Rederiforbundet i samarbeid med den norske ambassaden i Stockholm. Næringsminister Monica Mæland (H) deltar på årets konferanse, som arrangeres i Stockholm. På konferansen skal hun snakke nærmere om statlig eierskapspolitikk fra en norsk synsvinkel.

Les mer om eierskapskonferansen her.

Mæland skal også besøke Innovasjon Norge og norske bedrifter i den svenske hovedstaden.

- Sverige er Norges nest største eksportmarked. Vi har over 1000 norskkontrollerte selskaper i vårt nærmeste naboland. Jeg ser frem til å møte både nye og etablerte norske bedrifter i Sverige og høre hvilke muligheter og utfordringer de ser, sier næringsminister Monica Mæland.

Hva: Eierskapskonferansen 2015
Hvor: Den norske ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm
Når: tirsdag 21. april, kl. 13.


Fakta om Norge – Sverige:

  • Import av varer fra Sverige (2014): 68 milliarder kroner.
  • Eksport av varer til Sverige (2014): 51 milliarder kroner.
  • Norsk tjenesteeksport til Sverige (2013): 22, 9 milliarder kroner.
  • Det er rundt 1000 norske selskaper i Sverige.
  • Norske bedrifter har en total omsetning på rundt 176 milliarder norske kroner (i 2013), og rundt 47 500 ansatte.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker