Presseinvtasjon: Framlegging av nasjonal strategi for bioøkonomi tysdag 29. november kl 1130

Statsminister Erna Solberg, fiskeriminister Per Sandberg og olje- og energiminister Tord Lien legg fram regjeringa sin strategi for bioøkonomien tysdag 29. november. Det skjer på Biokraft sin nye fabrikk på Skogn, som ved opninga vil vere det største produksjonsanlegget for flytande biogass i Norden.

Tid: Tysdag 29. november kl 11:30-13:00

Stad: Biokraft, Sjøvegen 180, Skogn

Meir om Biokraft Skogn på eiga nettstad http://www.biokraft.no/biokraft-skogn/


Pressekontaktar:

For statsminister Erna Solberg:  kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog,  tlf 975 30 948

For fiskeriminister Per Sandberg: kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf 452 41 874

For olje- og energiminister Tord Lien: kommunikasjonsrådgivar Håkon Smith-Isaksen, tlf  906 83 887 

Presse som ønskjer å delta, bes melde til media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker