Priv. til. red.: Fiskeriministeren til Bodø 26. - 27. mai

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Bodø 26.-27. mai. Statsråden inviterer tirsdag 27. mai til innspillmøte til ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Under besøket i Bodø vil statsråden blant annet besøke en av Norges største fiskematprodusenter, MaxMat AS og ha møte med bedriftsleder i REMA 1000, Ole Robert Reitan. Hun vil også ha møte med Universitetet i Nordland og delta under åpningen av Salmon Center.

Program (forbehold om endringer)

Mandag 26. mai

08.30-09.30     Besøker Fiskeridirektoratets regionkontor. Sted: Sjøgata 1

10.00-11.30     Møte med MaxMat og bedriftsleder i REMA 1000, Ole Robert Reitan. Deretter omvisning på MaxMat. Sted: Dreyfushammarn 30

12.30-13.45     Lunsjmøte med UiNs ledelse og Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

14.00-14.30     Møte med studenter ansatte ved UiN (sted UiN, Genomikk-lab)

14.30-16.00     Omvisning på Campus og forskningsstasjonen i Mørk-vedbukta

19.00               Offisiell åpning Salmon Center. Sted: Sjøgata 21

Tirsdag 27. mai

09.00-10.30     Frokostmøte i regi av Bodø-regionens utviklingsselskap (BRUS) Bl.a. innledning av BRUS og statsråden, presentasjon av Salten Aqua-gruppen fremleggelse av statusrapport Havbruksnæringen i Bodø­regionen. Sted: Storgata 23 - 4. etg.

11.00-12.00     Bedriftsbesøk på Hansen Dahl rederi

13.00-16.30     Innspillsmøte Havbruksmelding (se egen presseinvitasjon)

16.30-17.15     Møte med Akva Design. Tema: Lukkede merder, ny teknologi.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»