Priv. til red. - Giske åpner konferanse om ny strategi for reiselivsnæringen

Næringsminister Trond Giske skal i morgen åpne innspillskonferansen for den reviderte reiselivsstrategien  

Trond Giske skal holde sitt åpningsinnlegg på Grand klokken 10:00. Gjennom dagen skal eksperter, fagfolk og næringsaktører gi oppspill til åpen debatt innen temaer som organisering av reiselivet, trender innen reiselivet, markedsføring av Norge og utvikling av Norge som reisemål. Målet med konferansen er å få frem bredden i utfordringene norsk reiselivsnæring står overfor.

Tid: Tirsdag 29.11 kl 10:00 – 17:00
Statsrådens innlegg: 10:00 – 10:15
Sted: Grand Hotel Oslo, Rococcosalen

Kontakt:
NHD Pressevakt: 902 51 303

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker