Priv. til red. – Trond Giske møter tillitsvalgte ved Follum.

I dag møter Nærings- og handelsminister Trond Giske de tillitsvalgte ved Follum.

Giske møter de tillitsvalgte sammen med ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen. Møtet vil finne sted på rådhuset i Ringerike kommune kl 12.

Kontakt i NHD er NHD pressevakt 902 51 303 eller Øyvind Arum 917 28 409.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker