Priv. til red: Giske på fem dagers besøk til Brasil

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Brasil 17.– 21. februar. Formålet med besøket er å styrke næringslivsforbindelsene mellom Norge og Brasil.

Delegasjonen som ledsager Giske, teller nesten 130 personer. Blant disse er næringslivsaktører som Kristian Siem i Siem Offshore og Simen Lieungh i Odfjell Drilling samt representanter fra NHO, Industri Energi, LO, Sjøfartsforbundet og en rekke andre sentrale organisasjoner og selskaper. Disse vil delta på flere næringslivsseminarer i Rio de Janeiro under besøket.

I Rio de Janeiro skal statsråden møte delstatsguvenør Sérgio Cabral og åpne seminaret for næringslivsdelegasjonen. Sammen overrekker guvernøren og statsråden vitnemål til lokale elever i det norske CSR-prosjektet Dream, Learn, Work.

Giske skal profilere norsk klippfisk sammen med Eksportutvalget for fisk. Han vil også holde et VIP-møte for den maritime næringen, og stå for åpningen av Innovasjon Norges inkubator i Rio, av SINTEFs etablering i Brasil, av Rederiforbundets Maritime Hus og kontoret til den norske bedriften Odfjell Drilling. På programmet står også dåp av Siem Offshores båt Siem Pendotiba hvor Brasils miljøminister Izabella Teixeira vil være gudmor.

Det er avtalt flere betydningsfulle møter for statsråden. Blant de viktigste er et møte med José Sergio Gabrielli, CEO i det statlige oljeselskapet Petrobras. I tillegg vil statsråden få en omvisning på Petrobras’ forskningssenter CENPES. En annen sentral begivenhet er et møte med President Luciano Coutinho i den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

Rio-besøket avsluttes med middag hos Hennes Høyhet Prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen.

I São Paulo vil Giske møte med flere norske næringslivsaktører med virksomhet i Brasil, for så å sette kursen mot Latin-Amerikas største havn Santos og besøk ved Odfjell SE.

I Belem venter besøk ved Hydro/Vale (Alunorte).

I Brasilia planlegges det en rekke politiske møter, henholdsvis med departementene for Transport, Forsvar, Havner, samt Utvikling, industri og handel. Statsråden vil også møte med Adriana Ramos i ISA (Instituto Socioambiental), en brasiliansk NGO med lang erfaring innenfor urfolks- og miljøprosjekter. I tillegg vil Giske være vert for ett lunsjmøte mellom NHO og LO-forbundet Industri Energi og deres brasilianske motparter CUT og CNI hvor temaet er samfunnsansvar og trepartssamarbeid.

Endringer i programmet kan komme.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i NHD, tlf: 996 21 213.

Pressevakt NHD, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker