Priv. til red: Dialogmøte med handelsnæringen 3. desember

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til dialogmøte med handelsnæringen i Oslo mandag 3. desember.

Hva driver utviklingen i handelsnæringen? Hvordan kan næringen øke produktiviteten og verdiskapingen fremover? Hvordan kan næringen legge til rette for attraktive arbeidsplasser? Dette er blant temaene på dialogmøtet.

Deltakerne på møtet er representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Bedrifter fra ulike deler av varehandelen er også invitert. 

Pressen er velkomne til å ta bilder før møtet begynner, og Trond Giske vil være tilgjengelig for intervju ved møtets slutt. Møtet for øvrig er ikke åpent for media.

Temaer for møtet vil være

  • Hva driver utviklingen i handelsnæringen?

Presentasjon av fakta om handelsnæringen og sentrale utviklingstrekk med vekt på produktivitetsutvikling, sysselsetting og verdiskaping. Virke presenterer hovedfunnene i rapporten ”Norsk handel 2012”.

  • Hvordan kan næringen øke produktiviteten og verdiskapingen fremover?

Har varehandelen noe å lære av andre næringer (forskning, samarbeid, næringsutvikling)? Kan økt satsing på kompetanse, eller bedre samarbeid om dette i næringen, bidra til å øke lønnsnivået i næringen? Er næringen flink til å omstille seg for å øke produktiviteten?

Tid: mandag 3. desember 2012 kl. 14.30 – 16.00.

Sted: Nærings- og handelsdepartementet, Kongensgt. 8.

Kontakt: Pressevakt 902 51 303

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker