Priv. til red.: fiskeriminister Aspaker til Meløy og Gildeskål 9. – 10. september 2014.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Meløy og Gildeskål 9. – 10. september.

PROGRAM

Tirsdag 9. september
 
 
Tidspunkt Aktivitet
12:00
 
Møte med fisker Trude   Halvorsen, Mulighet for omvisning i båten hennes.
  Sted: Reipå havn.
15:30-17:30
 
Møte med fiskeri- og havbruksnæringen   i Meløy.
  Sted: Halsa (hos Ewos).
18:00
 
Besøke rederiet Einar   Erlend AS
  Sted: Grønøy
  Onsdag 10. september
10:00 Formell åpning av   praksisanlegg: ”Domus pisces”, Breihaugen, Inndyr.Med omvisningpå skolen,   Salmon Center, Newton-romn

Pressen er velkommen til å følge programmet.

Pressekontakt for fiskeriministeren:
Kommunikasjonsrådgiver Pål Skogrand, tlf 977 15 820, e-post: media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»