Priv. til red.: Fiskeriministeren til Sogn og Fjordane

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjester Sogn og Fjordane torsdag 19. og fredag 20. februar. Temaet for turen er verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring.

Program

Torsdag 19. februar

Møte med Firda Seafood

Omvisning på pakkeriet ved Ola Braanaas

Møte med næringsforeninger i regionen

Statsråden innleder

Fredag 20. februar

Sulefisk

Besøk til lokaliteten Furuholmen

Solund Barnehage

Barnehagen orienterer om sitt arbeid med Fiskesprell, et kostholdsprosjekt med mål om økt bruk av fisk og sjømat i barnehager og skoler.

Bedriftspresentasjoner

Solund Fiskarlag orienterer om sitt arbeid med rekruttering, Lending Rederi orienterer om deres satsing på den nye båten MS Sulebas, og Solund Mat orienterer om deres arbeid med videreforedling av lokalmat, markedsføring og salg.

Værlandet Fiskeredskap AS

Værlandet Fiskeredskap AS orienterer om den nystartede bedriften Seaweed, som produserer og videreforedler alger til mat.

Dialogmøte med fiskerinæringen (åpent)

Ordfører Frida Melvær og leder for Aksvoll Fiskarlag Helge Nordheim innleder møtet.

Pressekontakt for fiskeriministeren: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobile: 934 19 402 / epost: lno@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»