Priv. til red.: Fiskeriministeren til Sogn og Fjordane

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjester Sogn og Fjordane torsdag 19. og fredag 20. februar. Temaet for turen er verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring.

Program

Torsdag 19. februar

Møte med Firda Seafood

Omvisning på pakkeriet ved Ola Braanaas

Møte med næringsforeninger i regionen

Statsråden innleder

Fredag 20. februar

Sulefisk

Besøk til lokaliteten Furuholmen

Solund Barnehage

Barnehagen orienterer om sitt arbeid med Fiskesprell, et kostholdsprosjekt med mål om økt bruk av fisk og sjømat i barnehager og skoler.

Bedriftspresentasjoner

Solund Fiskarlag orienterer om sitt arbeid med rekruttering, Lending Rederi orienterer om deres satsing på den nye båten MS Sulebas, og Solund Mat orienterer om deres arbeid med videreforedling av lokalmat, markedsføring og salg.

Værlandet Fiskeredskap AS

Værlandet Fiskeredskap AS orienterer om den nystartede bedriften Seaweed, som produserer og videreforedler alger til mat.

Dialogmøte med fiskerinæringen (åpent)

Ordfører Frida Melvær og leder for Aksvoll Fiskarlag Helge Nordheim innleder møtet.

Pressekontakt for fiskeriministeren: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobile: 934 19 402 / epost: lno@nfd.dep.no