Priv. til red.: Giske åpner Gründernes hus

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner Gründernes hus i Oscarsgate 27 i Oslo i dag.

Giske holder sitt innlegg ca kl 15:20, og deretter blir det snorklipping.

Gründernes Hus vil tilby faste kontorplasser for entreprenører. Tanken er å gi entreprenører tilgang til en arbeidsplass i et fellesskap med andre mennesker i et kreativt og dynamisk miljø. Det er også et mål å skape et miljø hvor etablerte bedrifter deler sin kompetanse, ekspertise og sitt nettverk med nye entreprenører.

Odd Moe har tatt initiativet til Gründernes Hus i samarbeid med Norsk Gründerforum og LinkedIn Norway.

Til stede under åpningen er også en rekke entreprenører, investorer og andre representanter fra næringslivet.

Tid: Torsdag 30. august kl. 15:00-18:00.

Giskes innlegg: ca kl. 15:20.

Sted: Oscarsgate 27, Oslo.

Pressekontakt: NHDs pressetelefon, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»