Priv. til red.: Giske deltar på ONS-messen i Stavanger

Nærings- og handelsminister Trond Giske er i Stavanger 28.-29. august i forbindelse med Offshore Northern Seas. Han vil delta på flere arrangementer.

Statsråd Trond Giske deltar tirsdag og onsdag på ONS2012 (Offshore Northern Seas), som arrangeres annethvert år i Stavanger. Arrangementet har i år fått tittelen ”Confronting energy paradoxes” og består av konferanse, utstilling og festival. Det er en av verdens største internasjonale møteplasser for energisektoren. ONS har om lag 50.000 besøkende, hvor halvparten er internasjonale gjester. Rundt 1200 selskaper vil presentere sine produkter.

Giske vil også gjennomføre politiske møter i Stavanger, blant annet med Danmarks handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, samt med unge politiske ledere i regi av OLF (Oljeindustriens Landsforening).

Statsråden vil i tillegg stå for utdelingen av ”Innovation Award” i regi av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Program med forbehold om endringer underveis:

Tirsdag 28. august

12:00-13:45    Lunsj med H.M. Kongen i anledning åpningen av ONS

-          Stavanger Forum konferansesenter, Hall A

14:15               Åpningsseremoni ONS

-          Stavanger Forum konferansesenter, Auditorium

17:15-17:45    Møte med Pia Olsen Dyhr, Danmarks handels- og investeringsminister

-          Rica Forum Hotell

18:30               Mottakelse ONS åpningskonsert

-          Bjergstred Park

19:30-21:30    ONS åpningskonsert

-          Stavanger konserthall

Onsdag 29. august

11:00-11:45    Møte med unge politiske ledere i regi av OLF

-          Stavanger Forum konferansesenter, Møterom 3, Hall K

12:00-13:50    ”Innovation Award”, i regi av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd

-          Stavanger Forum konferansesenter, Hall A, konferansesalen

15:00-16:00    Åpning av Ullsteins nye brodesign i regi Norsk Designråd

-          Stavanger Forum konferansesenter, Hall A, 2. etg., Halten kino

16:00-18:00    Deltakelse på ”UNG ENERGI”

-          Stavanger Forum konferansesenter

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker