Priv. til red.: Giske holder innlegg på NHOs årskonferanse

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske holder innlegg på NHOs årskonferanse i morgen, torsdag 5. januar.

 

Statsråden holder sitt innlegg på et lunsjarrangement hvor politikere og NHOs tillitsvalgte bedriftsledere møtes til en uformell ramme for å drøfte aktuelle saker; krise i Europa, tilgang på kompetent arbeidskraft, samt fremtidsutsikter.

 

Tid: Torsdag 5. januar kl. 12.00-12.45.

Giskes innlegg: kl. 12.15.-12.20.

Sted: Restaurant Argent i Operaen, Oslo

Kontakt: Jofrid Egeland, tlf: 97044221

eller NHD Pressevakt, tlf: 902 51 303

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»