Priv. til red: Giske i talkshow på Virke-konferansen

Årets Virke-konferanse trår til med talkshow i beste Skavlan-stil med nærings- og handelsminister Trond Giske, Erna Solberg, Odd Reitan og Erik Bertrand Larssen. Arrangementet finner sted 7. november.

I år jakter rundt 800 Virke-deltakere på x-faktoren i norsk arbeidsliv – ”Det lille ekstra som gjør at du og dine ansatte – og Norge – ligger et lite stykke foran alle andre”.

Det tradisjonelle foredraget er byttet ut med talkshows, samtaler og debatter, og på innlederlisten står H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er invitert til å diskutere temaet toppledelse i en samtale ledet av vertinne Haddy N’jie.

Sted: Radisson Blu Scandinavian Hotel, Oslo.

Tid: onsdag 7. november kl. 14.20-15.30

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker