Priv. til red: Giske innkaller til Takeda Nycomed-møte

Nærings- og handelminister Trond Giske møter i dag flere aktører med tilknytning til Takeda Nycomed Elverum.

Giske besøkte Takeda Nycomed Elverum 11. februar. Han ønsker nå en oppdatering fra sentrale aktører om arbeidet med å forsøke å videreføre produksjonen ved fabrikken på Elverum.

Møtet finner sted i dag, torsdag 21. mars, fra kl. 11.00-12.00, hos Nærings- og handelsdepartementet lokaler i Oslo.

Når: Tirsdag 21. mars, kl. 11.00-12.00. Pressen kan komme inn mot slutten av møtet, fra ca. 11.45.

Hvor: Nærings- og handelsdepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker