Priv. til red.: Giske inviterer næringslivet til samråd om Kina

Det siste året har kontakten med kinesiske myndigheter vært begrenset og flere norske bedrifter har uttalt at det oppleves som krevende å operere i Kina. Derfor inviterer nærings- og handelsminister Trond Giske bedrifter og organisasjoner til møte for å drøfte muligheter og utfordringer for norsk næringsliv i Kina.

Pressen vil få anledning til å ta bilder i starten av møtet kl 10:00 og til å stille spørsmål i etterkant av møtet, altså ca kl 11:00.

Tid: 4. januar kl. 10.00

Sted: Akersgata 13 (Innovasjon Norge)

Kontakt: Øyvind Arum, tlf: 917 28 409

eller NHD Pressevakt, tlf 902 51 303

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker