Priv. til red: Giske inviterer Orkla og Hydro

Det er i dag blitt kjent at Hydro og Orkla slår sammen deler av sin virksomhet i et joint venture. I den anledning har nærings- og handelsminister Trond Giske invitert styrelederne og konsernsjefene til sitt kontor.

Nærings- og handelsminister Trond Giske ønsker å overbringe sine gratulasjoner til selskapene. Dette vil skje i dag, 15. oktober, klokken 10.30.

De inviterte fra Orkla er Stein Erik Hagen (styreleder) og Åge Korsvold (konsernsjef). Fra Hydro møter Terje Vareberg (styreleder) og Svein Richard Brandtzæg (konsernsjef).

Sted: Nærings- og handelsdepartementet, Kongens gate 8, Oslo.

Tid: Mandag 15. oktober, kl. 10.30

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»