Priv. til red: Giske lanserer Norge 2020-rapport

Hvordan vil norsk næringsliv se ut i framtiden? Nærings- og handelsminister Trond Giske legger frem Norge 2020-publikasjonen mandag 13. februar.

Lanseringen skjer i forbindelse med det avsluttende møtet i Norge 2020-prosjektet. Giske tok initiativ til dette i tilknytning til regjeringens prosjekt Samarbeid for arbeid. Målet var å bidra til debatten om framtidig verdiskaping og utvikling av norsk næringsliv. Prosjektet har vært organisert i to grupper, en gruppe av næringslivsledere og en gruppe av tillitsvalgte. Begge gruppene består av yngre personer med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler.

2020-gruppenes avsluttende møte vil være åpent for pressen i tidsrommet 13:00-15:00.

Agenda for det avsluttende møtet:

13:00-13:30                Statsråden ønsker velkommen og presenterer boken

13:30-14:00                Korte presentasjoner av publikasjonens seks hovedtemaer

                                             1. Norge i verden v/Jon S. von Tetzchner

                                             2. Innovasjon og forskning v/Tine Rørvik

                                             3. Kompetanse og utdanning v/ Hilde Herland

                                             4. Klima og miljø v/Hans Christian Gabrielsen

                                             5. Den norske modellen v/Monica Paulsen

                                             6. Eierskap og ledelse v/Line Ellingsen

14:00-14:30                Spørsmål fra salen

14:30-15:00                Kaffepause

15:00-16:00                Oppsummering og evaluering av arbeidet i gruppen

16:00                          Møteslutt

Tid: Mandag 13. februar kl.13:00-15:00

Sted: Parkveien 45, Oslo.

Kontakt: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 996 21 213, eller Jofrid Egeland, seniorrådgiver NHD, 970 44 221. Påmelding fra pressen kan sendes til nhdinfo@nhd.dep.no.

Medlemmer i gruppene

Gruppen av yngre ledere Tillitsvalgtsgruppen
Trond Giske - Nærings- og handelsminister Frode Alfheim - Industri Energi
Per Benjaminsen - ProBio ASA Rune Alne - Fellesforbundet
Christian Berg - Hafslund ASA Inger Elise Ekornås - NITO
Line Ellingsen - Ellingsen Seafood AS Anette Eriksen - EL & IT Forbundet
Leila Hafzi - Nepal Productions AS Bjørn Fornes - EL & IT Forbundet
Øyvind Hamre - Ragasco AS Hans Christian Gabrielsen - Fellesforbundet
Kjersti Kleven - Kleven Maritime AS Hilde Herland - Tekna
Rebecca Mahboubi - The American Bagel Company AS Elisabeth Jørgensen - Fellesforbundet
Steinar J. Olsen - Stormberg AS Anders Langerød - Industri Energi
Ole Robert Reitan - Reitangruppen AS Lise Myrvold - Norsk Arbeidsmandsforbund
Tine N. Rørvik - Norner AS Monica Paulsen - Negotia, YS
Zahid Saddiq - Star Autoco AS Rune Rafdal - Fellesforbundet
Olav H. Selvaag - Selvaag Gruppen AS Mirja Sandelin - Handel og kontor
Øystein R. Skiri - Boost Communications AS Trond Smaavik - NITO
Gry Cecilie Sydhagen - Metizoft AS Mette T. Solnørdal - Akademikerne
Yvonne Torgersen - Magnus M. Thunestvedt AS Kristian Tangen - LO
Anne R. Varden - Quality Spa & Resort Norefjell Per Filip Tjeransen - Tekna
Stein Marius Varner - Varner-Gruppen AS Roger Vangen - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Thomas Wilhelmsen - Wilh. Wilhelmsen ASA Erik Warberg - Norges Juristforbund
Jon S. von Tetzchner - Opera Software ASA Roar Aas - Fellesforbundet

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker