Priv. til red.: Giske lanserer ny reiselivsstrategi

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer regjeringens nye reiselivsstrategi på restaurant Onda på Aker Brygge  tirsdag 10. april.

Regjeringens nye reiselivsstrategi skal legge grunnlaget for å utvikle en høyproduktiv og kunnskapsbasert næring for fremtiden.

Til stede under lanseringen er foruten statsråden blant annet Innovasjon Norge, Virke, NHO Reiseliv, LO og Fellesforbundet.

Tid: Tirsdag 10. april kl 10.45-12.00

Sted: Restaurant Onda, Aker Brygge, Oslo

Kontakt: Øyvind Arum, 91728409, NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»