Priv. til red: Giske møter kommune og næringsliv i Tromsø

Nærings- og handelsminister Trond Giske har møter med kommune og næringsliv når han besøker Tromsø i morgen, fredag 20. januar.

På statsrådens dialogmøte med næringslivet og byrådet i Tromsø kommune vil oppgradering av Tromsø lufthavn og en utbygging av byens industrihavn være blant temaene. Etter dialogmøtet drar statsråden til Universitetet i Tromsø og Senter for fjernteknologi, hvor han blant annet blir orientert om jordobservasjon og nordområdesatsingen.

Pressen er invitert til å delta på begge møtene.

 

 

Tid: Fredag 20. januar kl 14.15-15.45

Sted: Rådhuset i Tromsø.

Tid: Fredag 20. januar kl.16.00-17.00

Sted: Universitetet i Tromsø, Senter for fjernteknologi, Prestvannveien 38.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, eller NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»