Priv. til red.: Giske møter med Norske Skog

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske møter i morgen, onsdag 30. november, med representanter fra Norske Skogs ledelse og tillitsvalgte.

Bakgrunnen er at selskapet i forrige uke varslet om at det vil legge ned sin virksomhet.

Møtet er lukket, men statsråden vil være tilgjengelig for pressen for en kort kommentar i etterkant.

 

 

Tid: Onsdag 30. november, kl. 13.00-14.00

Sted: Akersgata 13 (Innovasjon Norges lokaler).

Kontakt: Pressevakten i NHD, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

 

 

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker