Priv. til red.: Giske møter Ringenes Herre-produsent

Filminnspilling i Norge er tema når nærings- og handelsminister Trond Giske torsdag 29. august møter filmprodusenten Barrie Osborne.

Oscarvinner Barrie Osborne står bak filmer som Matrix, Ringenes Herre og the Great Gatsby, Han bor i New Zealand og er en av nøkkelpersonene bak landets filmsuksess og filmpolitiske program.

Osborne planlegger å lage vikingfilmer med rot i norsk historie, og er for tiden i Oslo. Fredag 30. august møter han næringsminister Trond Giske for å diskutere mulighetene for filminnspilling i Norge, rammevilkår og samarbeid.

Giske og Osborne er tilgjengelige for pressen etter møtet.

Fakta om Osborne:

  • Barrie Osborne planlegger en rekke vikingfilmer med rot i Norsk historie.
  • Osborne ønsker å drøfte hvordan Norge kan fungere som vertsskap for en slik innspilling, hvilke rammevilkår det er og et eventuelt samarbeid.
  • Osborne har lang erfaring med produksjon av globale eventfilmer og kan gi eksempler på ringvirkninger de har på bl.a reiseliv, markedsføring, destinasjonsutvikling, infrastruktur og finansiering.

Når: Torsdag 29. august ca kl 13.00. Fremmøte for pressen 12.45.

Hvor: Vikingskipmuseet, Huk Aveny 35, 0287 Oslo.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Pressekontakt for Osborne er Sigmund Elias Holm fra Western Film Commission, 97149153, sigmund@wnfc.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»