Priv. til red: Giske og Barth Eide presenterer «Team Norway»

Ny storsatsing skal fremme norsk næringsliv i utlandet. Nærings- og handelsminister Trond Giske og utenriksminister Espen Barth Eide presenterer «Team Norway».

Presentasjonen skjer i produksjonshallen til Trondheim-bedriften Aptomar, som leverer avanserte overvåkningssystemer for oljeutslipp til oljeselskap, rederier og operatører.

Hva: Giske og Barth Eide presenterer «Team Norway».

Når: Fredag 16. august klokka 10:00-11:00.

Hvor: Aptomar, Stiklestadveien 3, Trondheim.

Statsrådene er tilgjengelig for separatintervjuer etter presentasjonen av «Team Norway».

Pressekontakter:
For Giske: Kommunikasjonssjef Trond Viken (NHD), mobil 992 18 303,
tvi@nhd.dep.no
For Barth Eide: Pressevakten (UD): 23 95 00 02,
media@mfa.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker