Priv. til red.: Giske og Solheim inviterer til Afrika-seminar

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til et Afrika-seminar fredag 4. november. Dette arrangeres i forbindelse med hans og miljø- og utviklingsminister Erik Solheims kommende besøk til Angola, Ghana og Mosambik.

Seminaret blir avviklet for å tilby påmeldte deltakere i næringslivsdelegasjonen faglig innspill i forkant av besøket. Deler av arrangementet er åpent for pressen. Det vil bli gitt anledning til korte intervjuer med statsrådene.

Les mer om turen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/giske-og-solheim-til-afrika-for-a-fremme.html?id=653733

Agenda:

11.00-11.05              Velkommen ved/Birgit Løyland, avdelingsdirektør NHD.

11.05-11.20              Praktisk informasjon om besøket, Per Reinboth, direktør Innovasjon Norge.

11.20-11.35              Myteknusing og langsiktige utviklingstrekk, Øyvind Eggen, seniorforsker NUPI.

11.35-11.50              Handel med Afrika: Trender og muligheter for norske bedrifter, Arne Melchior, seniorforsker NUPI.

11.50-12.20              Africa – Opportunities in the last frontier market, Ayo Salami, Chief Investment Officer Duet Africa.

12.20-12.30              Hvorfor Afrika? Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister, Trond Giske, nærings- og handelsminister.

12.30-13.00              Lunsj – lukket for pressen.

 

 

Tid: Fredag 4. november, kl. 11.00-12.30 (åpent for pressen i dette tidsrommet).

Sted: NUPI, C. J. Hambros plass 2

Kontakt: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, eller Ragnhild Håland Simenstad, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, 917 17 459.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker