Priv. til red: Giske speed-dater på Trøndelagsmøtet

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar ved Trøndelagsmøtet 2013 som går av stabelen 10.-11. januar. Tema er forvaltning av naturressursene. I tillegg vil statsråden delta på politisk speed-dating med bedrifter.

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet som er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune. Her samler arrangørene politikere og andre beslutningstakere til arrangementet som nå avvikles for fjerde år på rad.

Temaet for møtet i år er naturressurser, og statsråd Giske er invitert til å innlede om foredling og forvaltning torsdag 10. januar kl. 13.35. Andre innledere er blant annet fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag, olje- og energiminister Ola Borten Moe, forfatter Fredrik Härèn, professor ved BI Torger Reve, med flere.

Under programposten Møteplassen vil det også bli rom for speed-dating mellom politikere og bedrifter.

For detaljer om programmet, besøk arrangørens nettside: http://www.trondelagsmotet.no.

Tid: Torsdag 10. - fredag 11.januar (Giske deltar den første dagen). 

Sted: Rica Hell Hotell, Værnes.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»