Priv. til red: Giske til Agder

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nå skal nærings – og handelsminister Trond Giske samle innspill fra bedrifter over hele landet. Fredag står Sørlandet for tur.

I løpet av den nærmeste måneden skal Giske på norgesturné for å få råd og innspill til den kommende næringsmeldingen. Fredag 8. mars besøker næringsministeren Sørlandet.

- Sørlandet er en landsdel i sterk utvikling, med en eksportindustri i verdensklasse. Norge og Sørlandet er i sterk vekst. Målet er å videreutvikle dette slik at Norge fortsatt har lavest ledighet i Europa. Derfor ber vi om råd og ideer fra næringslivet i regionen til den kommende næringsmeldingen, sier Giske.

Næringsministeren har invitert flere bedrifter til et samråd. Møtet finner sted hos Saint Gobain fra klokken 15.00-16.00. I forkant vil det bli en omvisning på bedriften. http://www.silisiumkarbid.no/

Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år.

- Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme, sier Giske.

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også bli en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi.

Hvor: Saint-Gobain, Nordheim, 4790 Lillesand.

Når: Fredag 8. mars, kl 14.00-14.30 (omvisning m/presse), samråd med Agder-bedrifter fra 15.00-16.00 (åpent for presse).

Statsråden vil være tilgjengelig for pressen under omvisningen og i etterkant av samrådet.

På grunn av nødvendig sikkerhetsutstyr er det fint om redaksjonene tar kontakt dersom de ønsker å være med på omvisningen på Saint-Gobain.

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker