Priv. til red: Giske til Arendal

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar i dag på Arendalsuka - en uformell arena hvor næringsliv og politikk kan møtes.

Trond Giske vil være tilstede på Arendalsuka i dag, onsdag 15. august mellom klokken 16.00-18.00.

Da vil han overvære den åpne høringen for Sørlandsutvalget samt holde sin oppsummering i etterkant. Statsråden vil også stå for utdeling av Sparebanken Sørs næringslivspris.

Giske vil være tilgjengelig for kommentarer fra pressen underveis i arrangementet.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker