Priv. til red: Giske til Bergen

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nå skal nærings – og handelsminister Trond Giske samle innspill fra bedrifter over hele landet. Torsdag står Bergen for tur.

I løpet av de nærmeste ukene skal Giske på norgesturné for å få råd og innspill til den kommende næringsmeldingen. Torsdag 14. mars besøker næringsministeren Bergen.

Næringsministeren har invitert flere bedrifter i Hordaland til et samråd. Møtet finner sted hos Bergen Engines. Samrådet er åpent, og Giske vil være tilgjengelig for pressen.

Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år.

-Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme, sier Giske.

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også bli en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi.

Hvor: Bergen Engines, Hordvikneset 125, Hordvik, Bergen. (www.rolls-royce.com)

Når: Torsdag 14. mars, kl 12.00-12.30 (omvisning med presse), samråd fra 13.00-14.00.

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker