Priv. til red.: Giske til Hedmark og Oppland

Tre- og bioindustri, næringsutviklingen i Oppland og destinasjonsbygging i reiselivsnæringen - alt dette står på dagsorden når nærings- og handelsminister Trond Giske tar turen til Hedmark og Oppland. Dette skjer mandag 11. februar.

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Oppland og Hedmark for å diskutere næringsutviklingen for Innlandet. I den anledningen deltar han på tre ulike samråd, henholdsvis på Moelv, Lillehammer og Hafjell.

Temaene på de ulike samrådene er: Skog-, bio- og treindustrien i Hedmark (Moelv), Næringsutviklingen i Oppland (Lillehammer) og Destinasjonsbygging (Hafjell).

Statsråden vil også besøke Lillehammer Filmskole for en omvisning og for å møte elever og lokale filmaktører.

De ulike programpostene er helt eller delvis åpne for pressen.

Program for nærings- og handelsministeren, mandag 11. februar (med forbehold om mindre endringer i program og deltakerliste):

Besøk ved Nycomed, Elverum:

10:00 – 11:30: Møte lokal ledelse og tillitsvalgte for å få full informasjon om situasjonen.

Skog-, bio- og treindustri i Hedmark:

12:15 – 13:15: Omvisning og lunsjmøte Moelven Industrier ASA

13:15 – 14:15: Samråd med aktører i Hedmark

Næringsutvikling i Oppland:

14:45 – 15:15: Omvisning Swix sport AS

15:15 – 16:30: Samråd om Næringsutvikling i Oppland

Reiseliv / opplevelsenæring:

17:30 – 18:00: Omvisning Hunderfossen Vinterpark

18:00 – 18:50: Samråd reiseliv om destinasjonsbygging på Hunderfossen

Filmnæring:

19:00 – 20:00: Omvisning Lillehammer Filmskole / møte elever og lokale filmaktører

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker