Priv. til red: Giske til Japan og Sør-Korea

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Japan og Sør-Korea i perioden 7.-16. mai. På programmet står både besøk til de tsunamirammede områdene i Japan, seminarer om marin forvaltning og fornybar energi på dagsorden, samt Norges dag på Expo 2012 i Sør-Korea.

Under følger et utdrag av statsrådens program, med forbehold om endringer underveis. I tillegg til de oppførte programpostene, kommer flere bilaterale møter samt møter med japanske næringslivsaktører. Formålet med besøket er å styrke handelsforholdet med Japan og Sør-Korea, møte med japanske myndigheter og delta på Norges dag på Expo 2012.

8. mai (Japan)

10.30     Besøk til de tsunamirammede områdene Sendai/Miyagi.

9. mai

09.15     Møte med president Hasegawa i det japanske selskapet Takeda som nylig har kjøpt opp Nycomed. Også president i Japan Association of Corporate Executives som tilsvarer NHO i Japan.

10.30     Port and Airport Research Institute (PARI) seminar. Relevant i forbedringen av japanske systemer for tsunamivarsling. Signering av MoU mellom NGI (Norges Geologiske Institutt) og PARI.

11.10     Norwegian Industry Forum – lansering av ”Norway-Japan Business Internship program”.

13.15     Test av Toyotas brenselscellebil sammen med Mr. Hiroise – ”Prius’ far”.

10. mai

10.00     Åpningstale ved norsk-japansk marine seminar – ”Challenges and opportunities in marine resource utilization. How can two leading marine nations cooperate?”

15.00     100-års markering hos det japanske reisebyrået Japan Travel Bureau – selskapet som bringer flest japanske turister til Norge årlig.

18.45     Åpning av Café Fuglen i Shibuya, Tokyo.

11. mai

10.00     Åpningstale ved seminar om fornybar energi.

15.00     Besøk ved Tomra – markering av selskapets suksess i Japan.

14. mai (Sør-Korea)

10.00     Offisiell åpning av Norges Dag på Expo 2012 i Yeso.

13.15     Deltakelse på åpning av KNECC-møte (Korean Norwegian Economic Cooperation Committee).

14.00     Besøk til den norske paviljongen på Expo 2012.

15. mai

09.30     Maritim konferanse – ”Maritime opportunities and challenges in the High North.”

11.00     Åpning av Norges fotoutstilling på Samgakji undergrunnstasjon.

16. mai

08.50     Bilaterale møter.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»