Priv. til red.: Giske til konferansen ”Fremtidens næringsliv” på BI

Nærings- og handelsminister Trond Giske holder innlegg under konferansen ”Fremtidens næringsliv” på Handelshøyskolen BI i morgen, torsdag 19. januar.

Giske holder sitt innlegg etter at han har fått overrakt professor Torger Reve og førsteamanuensis Amir Sassons forskningsprosjekt ”Et kunnskapsbasert Norge”. NHD har vært med å finansiere forskningsprosjektet over en treårsperiode.

 

Tid: Torsdag 19. januar kl. 10.00-10.45.

Sted:Handelshøyskolen BI, Auditorium Finn Øien.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»