Priv. til red: Giske til Nordland

Samråd med næringslivet i Nordland, møte med filmbransjen og Nasjonal Industrikonferanse står på programmet når næringsminister Trond Giske i morgen besøker Bodø.

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nå skal nærings – og handelsminister Trond Giske samle innspill fra bedrifter over hele landet. Tirsdag 19. mars står Nordland for tur.

Næringsministeren har invitert flere bedrifter i Nordland til et samråd. Møtet finner sted på Universitetet i Nordland. Samrådet er åpent, og Giske vil være tilgjengelig for pressen.

Næringsministeren skal også holde innlegg på Nasjonal Industrikonferanse. Konferansen er et møtested for norske industriregioner, og tar opp sentrale spørsmål i forbindelse med omstilling og videreutvikling av norsk prosessindustri og lokalsamfunn.

Mer om programmet her.

Temaet for Giskes innlegg er ”Industripolitikken i annerledeslandet”. Næringsministeren vil også delta på en paneldebatt med blant andre Svein Flåtten (H), Jørgen Ole Haslestad (Yara) og Gerd Kristiansen (LO).

Næringsministeren skal i tillegg holde innlegg om ”Film som næring” på bransjetreff for nordnorsk filmbransje.

Mer om programmet her.

Samråd med Nordland-bedrifter:

Hvor: Universitetet i Nordland, møterom 3003, Universitetsalleen 11, Bodø.

Tidspunkt: Tirsdag 19. mars, 10.30-11.30.

Nasjonal Industrikonferanse:

Hvor: Universitetet i Nordland, auditorium Knut Hamsun, Universitetsalleen 11, Bodø.

Når: Tirsdag 19. mars, innlegg fra 12.15-12.45, paneldebatt fra 16.00-17.00.

Bransjetreff for filmbransjen i Nord-Norge:

Hvor: Storgata 15, Bodø.

Når: Tirsdag 19. mars, 14.00-15.00.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker